Hong Kong Med J 2003;9(Suppl 2):S1-24
Joint Annual Scientific Meeting Hong Kong Epilepsy Society and The Hong Kong Neurological Society